داوود زارع خانقاه، سرپرست معاونت مالی مخابرات در نامه ای اعلام کرد به شاغلینی که بالای 30 سال سابقه کار دارند اضافه کاری و تعطیل کاری تعلق نمیگیرد

دیدگاهتان را بنویسید