۲۹ آبان ۱۴۰۰

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت:

 تغییردر مدل تعرفه گذاری تلفن ثابت  و نصب اینترنت به تایید شورای رقابت رسیده و با تایید سازمان تنظیم مقررات  و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد.

محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: هزینه نگهداری ماهیانه هرخط تلفن ثابت در کشور ۲۱ هزار تومان و درآمد از هر خط تلفن ثابت به طور میانگین در ماه بین ۵ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۶ هزار و ۴۰۰ تومان است.

وی بیان کرد: به طور متوسط نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات، ماهیانه ۱۵ هزار تومان زیان به دنبال دارد که با محاسبه ۲۸ میلیون مشترک، نگهداری سالانه این تعداد خط تلفن ثابت، برای مخابرات هزینه زیادی را به همراه دارد.

بیدخام افزود: در شرایطی که تعرفه های فعلی حوزه تلفن ثابت مربوط به ۱۲ سال پیش است، فروش و ارائه خدمات تلفن ثابت برای مخابرات فاقد توجیه اقتصادی است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت:

در حال حاضر قیمت فروش هر خط تلفن ثابت ۲۱۸ هزار تومان است؛ در حالیکه راه اندازی یک خط تلفن ثابت برای مخابرات حدود سه میلیون تومان تمام می شود.

وی بیان کرد: مخابرات با هدف جلوگیری از زیان بیشتر، جدول و فرمولی را تهیه و به سازمان تنظیم مقررات ارائه کرده که در صورت تایید، هزینه نگهداری خطوط ثابت تلفن متناسب با هر استان تغییر خواهد کرد.

محمدرضا بیدخام افزود: یکی دیگر از موارد گنجانده شده، تغییر قیمت هزینه نصب اینترنت در هر استان بوده که با انجام این تغییرات، ضمن جلوگیری از زیان بیشتر در هزینه نگهداری، هزینه مکالمه تلفن ثابت داخل استانی، برای مشترکان رایگان خواهد شد.

جدول این تغییرات، به تایید شورای رقابت رسیده و در انتظار تایید سازمان تنظیم مقررات است.

فیش حقوق

دیدگاهتان را بنویسید