رشد برقراری «مستمری» برای بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پدیده کرونا به طور جدی مصارف تامین اجتماعی را بیش از ۳۰ درصد افزایش و منابعش را نیز بیش از ۳۰ درصد کاهش داد گفت: کاهش منابع و افزایش مصارف، کارکردهای تامین اجتماعی و ارائه خدمات کوتاه مدت و بلند مدت را متاثر کرده است.

 علی جهانی در وبینار دوم سلسله‌نشست‌های تخصصی پیرامون «تأثیرات روانی_اجتماعی کرونا» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه آثار اجتماعی کرونا بدون شک مشهود بوده است اظهار کرد: شیوع کرونا، ابعاد کمی و کیفی عملکرد سازمان‌های مختلف را به‌ویژه در نظام اداری و تصمیمات اتخاذ شده در بعد نیروی انسانی تحت‌الشعاع قرار داد.

وی افزود: در حوزه اقتصاد کار و تولید نیز کاملا تحت تاثیر این پدیده دیدیم و مشاهده کردیم که چگونه سازمان‌های اقتصادی از این فضا و اپیدمی متاثر شدند. نظام‌های بیمه‌ای به خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نبود و با افزایش قابل توجه هزینه‌ها در حوزه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت و از سوی دیگر کاهش درآمدها مواجه شد.

افزایش مصارف تامین اجتماعی در پی افزایش ۲۰ درصدی متقاضیان بیمه بیکاری با شیوع کرونا

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی به چهار مقوله متاثر از کرونا در بعد اجتماعی اشاره کرد و گفت: کارکردهای بیمه‌ای، حمایتی، امدادی و رفاهی و معیشتی در سازمان های بیمه‌ای، حمایتی و رفاهی از کرونا متاثر شدند. به عنوان مثال در تامین اجتماعی که بیش از ۷۲ درصد از اشتغال کشور را تحت پوشش دارد و جامعه بیمه شدگان اصلی و تبعی‌اش به بیش از ۳۷ میلیون نفر می‌رسد تبعاتی را شاهد بودیم.

مصارف سازمان در حوزه بیمه‌شدگان در یک بازه زمانی یک و نیم تا دوساله رشد کرد که غرامت ایام بیکاری از جمله مصادیق آن بود.

جهانی ادامه داد: مشمولان بیمه بیکاری در این ایام ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد کرد و به معنای آن بود که افرادی شاغل در کارگاه‌های مختلف، به دلیل نبود بازار مناسب، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پی تصمیمات ستادملی کرونا شغل خود را از دست دادند. هزینه پرداخت غرامت ایام بیماری نیز افزایش یافت و در مجموع با  رشد ۳۲ درصدی در مصارف و هزینه‌های تامین اجتماعی مواجه بودیم.

افزایش ۸۰ درصدی مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز درمانی

میزان مراجعه بازنشستگان به ۱۴۰ درصد رسید

وی با بیان اینکه در حوزه درمان، متوسط مراجعات در یک بازه زمانی شاید یک ماهه تا ۸۰ درصد نیز افزایش یافته بود گفت:  از موضوع استرس‌ها و فشارهای روحی و روانی وارد شده بر جامعه بیمه‌شدگان و مخاطبان در این ایام نیز نمی‌توان به سادگی عبور کرد. کرونا بدون شک از یک منظر گرایش به کار و فعالیت را تحت تاثیر قرار داد و به تبع آن میزان حق بیمه، کارکرد بیمه‌ای و سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان تحت تاثیر قرار گرفت و از سوی دیگر تقریبا ۱۸ نوع خدمت در ایام کرونا ارائه شد و ضریب افزایش کیفی و کمی خدمات بیش از ۷۰ درصد رشد داشت و با مصارف و هزینه‌های قابل توجهی در این حوزه مواجه بودیم.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: یکی دیگر از مقوله‌هایی که سازمان از آن متاثر شد افزایش نیاز جامعه مستمری بگیران، از کارافتادگان و بازنشستگان به درمان بهتر، مراجعات و توجهات بیشتر بود. مراجعات این گروه در بازه زمانی دوساله اخیر به مراکز درمانی، افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی داشت. مراجعات مستمری بگیران به حوزه‌های درمانی، دو برابرِ جامعه بیمه‌شدگان رشد داشته است.

رشد میزان برقراری مستمری بازماندگان

جهانی با اشاره به اینکه در این مدت با رشد میزان برقراری مستمری بازماندگان نیز مواجه شدیم اظهار کرد: متاسفانه بیمه شدگانی فوت کردند و در پی آن مستمری بازماندگان برقرار شد و نیاز به پرداخت هزینه‌های مختلف اعم از درمان، کفن و دفن و سایر غرامت‌های ایام بیماری وجود داشت. بر این اساس در بخش هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی و مصارفش برای جامعه مستمری بگیران رشد بیش از ۳۰ درصدی نسبت به مقاطع زمانی مشابه داشتیم.

کاهش درآمدهای سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه‌ها 

وی افزود: جامعه ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش تامین اجتماعی به صورت جدی تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند. کرونا در حوزه درآمدها لطماتی بر اقتصاد کار و تولید وارد کرد. بنابراین با کاهش درآمدهای جدی سازمان که ناشی از حق بیمه است مواجه شدیم. قریب به ۷۰ هزار کارگاه صنعتی و صنفی ما یعنی یک دهم مجموعه کارگاه‌های صنفی و صنعتی، از وضعیت کرونا متاثر شدند و عملا با عدم پرداخت حق بیمه و افزایش هزینه های ناشی از بیمه بیکاری مواجه شدیم.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی، با تعدیل نیرو در کارگاه‌ها و سازمان‌ها روبه‌رو شدیم عنوان کرد: قوانین، مقررات و بسته‌های حمایتی برای سازمان‌های بیمه‌ای، اجتماعی و اقتصادی درنظر گرفته شد و سازمان‌ها باید متناسب با بسته‌های حمایتی از مخاطبان حمایت می‌کردند. در تامین اجتماعی امهال حق بیمه و برخی معافیت‌های بیمه‌ای را داشتیم که منجر به کاهش درآمدها شد. با کاهش درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نیز دست به گریبان شده و حتی کارگاه‌های صنعتی ما به ویژه در حوزه تغذیه، مواد غذایی و تولیدات خاص در این شرایط با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه شدند.

جهانی تاکید کرد

که در مجموع در ابعاد مختلف، آثار و تبعات کرونا را متحمل شدیم. رکود اقتصادی و تعدیل نیروی انسانی به طور جدی رخ داد. از طرفی شیوع و گستردگی استرس و نگرانی‌ها را داشتیم که هنوز هم ضرورت دارد در سال‌های بعد برای کاهش این ناراحتی‌های روحی و روانی برنامه‌ریزی کنیم تا رفتارهای اجتماعی طبیعی شود و ارتباطات انسانی و اجتماعی هم به جایگاه خودش بازگردد.

وی با اشاره به اینکه یکی از آثار کرونا، متوجه رفتار مخاطبان و کارکنان سازمان‌ها است گفت: رفتار کارکنان در سازمان‌ها تحت تاثیر قرار گرفت و برنامه‌ریزی و راهبری سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد. نیروی انسانی در سازمان‌ها مشکلات و محدودیت‌هایی داشتند. مشتریان سازمان‌های اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و مجموعه صنفی نیز با مسائلی مواجه شدند که تقاضا برای خرید، مصرف، میزان گرایش به آن سازمان‌ها و بهره‌گیری از خدماتشان را متاثر و هزینه‌های آنها را تحت‌الشعاع قرار داد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد

که در این موقعیت تجارب کسب شده و فرصت‌های پیش آمده باعث می‌شود راهکارهایی پیدا کنیم که در هرشرایطی و حتی در صورت تشدید کرونا بتوانیم تصمیم‌سازی بهتری داشته باشیم و در نهایت به نتایجی برسیم که فرایند ارائه خدمات و روش‌های ارائه خدمات و حیات سازمانی را به نحو بهتری هدایت کند.

جهانی در خاتمه با بیان اینکه پدیده کرونا به طور جدی مصارف تامین اجتماعی را بیش از ۳۰ درصد افزایش و منابعش را نیز بیش از ۳۰ درصد کاهش داد گفت: کاهش منابع و افزایش مصارف، کارکردهای تامین اجتماعی و ارائه خدمات کوتاه مدت و بلند مدت را متاثر کرد و لازم است تصمیمات قوی‌تری در حوزه‌های بیمه‌ای بگیریم. باید نظام اطلاعاتی و آماری جامع‌تری ایجاد و کارفرمایان را در نظام تعاملی بهتر و قوی‌تری به سمتی هدایت کنیم که خدمات ارائه شده و  وصول درآمدهای سازمان بهبود یابد. تغییر و اصلاح روش‌ها و فرایندها ضروری است. بیش از ۲۰ کارکرد بیمه‌ای ما باید بهبود یابد. در حوزه درمانی نیز باید مدیریت حرفه‌ای‌تری داشته باشیم و شناسنامه فردی و درمانی تمام بیمه شدگان فراهم شود تا درمان هدفمند، قانونمند و موثر باشد.

فیش حقوق بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید