💢 روشهای استعلام اعتبار پوشش درمانی بیمه تامین اجتماعی

۱-تماس با شماره تلفن ۱۴۲۰ 👈 انتخاب عدد ۳ 👈 وارد کردن کد ملی
۲- بارکدخوان با استفاده از دوربین موبایل
۳- شماره گیری USSD کد دستوری #۱*۱۴۲۰*۴* یا #۱۴۲۰*۴*
۴- نرم افزار ” تامین اجتماعی من”
۵-استفاده از کد دستوری #۱۶۶۶*
6- سامانه های اینترنتی medical.tamin.ir و http://pwa.tamin.ir

 

💢 روش استعلام اعتبار پوشش درمانی بیمه خدمات درمانی (سلامت)

شماره گیری کد دستوری #۱۶۶۶* 👈 وارد کردن کد ملی

 

فیش حقوق بازنشستگان

دفترچه بیمه

دیدگاهتان را بنویسید