حقوق آبان ماه سال 1400 یک و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری یک شنبه 30 آبان به حساب آنان واریز خواهد شد.

 

فیش حقوق

دیدگاهتان را بنویسید