خانم ستایش دل هنر متولد سال ۱۳۸۲
حائز رتبه ۹۷۹ در کنکور ۱۴۰۰ ؛ دانشجوی دکترای داروسازی واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
فرزند همکار بازنشسته : آقای فرهاد دل هنر

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید