خانم فاطمه توحیدیان متولد سال ۱۳۸۱
حائز رتبه ۶۲۲ کشوری کنکور سال ۱۴۰۰ در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرزند همکار بازنشسته : آقای ماشاالله توحیدیان/کاشان

دیدگاهتان را بنویسید