آقای فراز علی پور متولد سال ۱۳۷۴

حائز رتبه ۱۲ کنکور در رشته دکترای مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
فرزند همکاران بازنشسته ؛ خانم ماندانا اکبری و آقای فریدون علی پور / تهران

دیدگاهتان را بنویسید