آقای مهدی طوسی متولد سال ۱۳۷۸
حائز رتبه ۱۸۳ کنکور
دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته تاریخ
دانشگاه خوارزمی کرج
فرزند همکار بازنشسته : آقای تورج طوسی /تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید