خانم مهسا جهانگیریان فر متولد سال ۱۳۸۲
حائز رتبه ۷۲۵ کنکور
دانشجوی طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا / تهران
فرزند همکار بازنشسته :محمد جهانگیریان فر/تهران

دیدگاهتان را بنویسید