ثبت‌نام «وام ضروری» بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری مرحله اول سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که از ابتدای آبان ماه آغاز شده است، آخر همین ماه ( یکشنبه، ۳۰ آبان) به پایان می‌رسد.

تنها از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir انجام خواهد شد.

پس از اتمام مهلت یک ماهه ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام‌های دریافتی، بهره مندی از سایر تسهیلات، میزان حقوق و … بررسی می شود.

سپس  با اولویت بندی و براساس میزان اعتبار تخصیصی از سوی بانک عامل، تعداد تسهیلات که ۳۰۰هزار فقره است به واجدین شرایط تعلق می‌گیرد.

پرداخت وام ضروری سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به حساب «واجدین شرایط» به صورت ماهانه و براساس نوبت بندی که در سایت اعلام می شود انجام خواهد شد.

اطلاعات آن پس از مشخص شدن نتایج، اطلاع رسانی می‌شود.

طبق اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، میزان وام ضروری در این دوره ۱۲ میلیون تومان  است و تنها به کسانی پرداخت می‌شود که از طریق حساب بانک صادرات حقوق بازنشستگی یا مستمری دریافت می‌کنند.

وام با نرخ سود چهار درصد ارائه می‌شود و اقساط بازپرداخت آن ۳۶ ماهه (ماهانه ۰۰۰‘۵۴۳‘۳ ریال) خواهد بود.

مبلغ تسهیلات بر اساس اولویت تعیین شده به حساب  وام گیرنده واریز و از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

افراد زیر مجاز به ثبت‌نام وام ضروری نیستند:

– بازنشستگانی که کمتر از یک سال از صدور حکم بازنشستگی آنها گذشته باشد.

– وارث ذکوری که تا سه سال آینده از فهرست وظیفه‌بگیران خارج می‌شود.

– متقاضیانی که حکم ترمیم حقوق در سال جاری برای آنها صادر نشده باشد.

در صورتی که چند نفر به عنوان وراث وظیفه‌بگیر باشند، وام ضروری تنها به یک نفر و به شرط جلب رضایت سایر وظیفه‌بگیران تعلق خواهد گرفت.

تکمیل «فرم تعهد وراث» ضروری است.

تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تأیید مدیریت‌های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.

همچنین درخصوص وراث صغیر و محجور، ارائه اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران در هنگام دریافت وام ضروری است.

ذکر شماره دفترکل بازنشستگی ، شماره ملی ، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه برای ثبت نام الزامی است.

ثبت نام در سامانه برای پرداخت تسهیلات الزام آور نیست.

پس از اتمام مراحل ثبت نام مدارک متقاضیان و  سوابق آنها درباره دریافت دیگر وام‌ها و تسهیلات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، «واجدان شرایط» مشخص و اسامی آن‌ها در سامانه اعلام می‌شود.

فیش حقوق بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید