سازمان تامین اجتماعی بابت ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان هیچگونه وجهی دریافت نمی کند

سازمان تامین اجتماعی بابت ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان هیچگونه وجهی دریافت نمی کند

در پی تماس تلفنی عده ای سودجو با بیمه شدگان و مستمری بگیران عزیز در قالب شرکت های درمانی برای ارائه بیمه مکمل درمان در ازای دریافت وجه، سازمان تامین اجتماعی اعلام می دارد؛ این تماس‌ها به هیچ وجه از سوی واحدهای اجرایی و درمانی این سازمان نبوده و اقدامی غیرقانونی و قابل پیگرد است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

در روزهای اخیر برخی از بیمه شدگان و مستمری بگیران محترم شکایت کرده اند که:

افرادی با ادعای ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی و به بهانه ارائه بیمه مکمل درمان، قطع خدمات بیمه ای و غیره از آنان تقاضای وجه کرده اند.

در این خصوص به اطلاع بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی می رساند:

هر طرح و برنامه جدیدی در این رابطه، صرفا از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم می رسد.

بیمه شدگان و بازنشستگان، می توانند اخبار این سازمان را تنها از طریق سایت رسمی این سازمان به نشانی news.tamin.ir، پیگیری کنند.

فیش حقوق بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید