📓 دختران بازمانده بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی، تا زمان ازدواج یا اشتغال، حائز شرایط استفاده از خدمات درمانی و دریافت مستمری هستند و برای احراز این شرایط، این دسته از مستمری‌بگیران ناچار بودند در دوره‌های زمانی مشخص، به‌صورت حضوری به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.

📓 با اجرای طرح توسعه خدمات غیرحضوری، دختران بازمانده، با ثبت‌نام در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و تکمیل فرم تعهدنامه در منوی مستمری‌بگیران، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب تامین‌اجتماعی ندارند.

📓 مسیر دسترسی به این تعهدنامه در سامانه خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی، منوی مستمری‌بگیران/مستمری بازماندگان/تعهدنامه فرزندان دختر است.

دیدگاهتان را بنویسید