این یک تست است
آپارتمان 100متری فروشی
در خواست شما :

تهران- ایرنا- سیلاب‌های مخرب در ایران با دوره‌های تغییر اقلیم هم‌زمانی داشته‌اند. در واقع و به طور معمول، وقوع بارش‌های مرتبط با تغییر اقلیم عامل اصلی بروز این مخاطره طبیعی بوده است.

هتل انتخاب شده :
-دار-1