صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ بازنشستگان مخابرات در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود از مخابرات و همچنین قطع رفاهیات از جانب کارفرما که طی نامه های افشا شده از معاونت حقوقی و امور مجلس و نیز معاونت راهبرد و توسعه کسب کار  موجب نگرانی آنها شده بود دست به تجمع در مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زدند و خواستار رسیدگی وزیر به این موضوع شدند که مقامات وزارت خانه از حضور و پاسخگویی به آنها خودداری کردند.

 

2 پاسخ

  1. زمانی که ولی نعمتان خود را به خانه اشان راه نمی دهید
    غاصبان ونامحرمانی بیش نیستید
    و قبح و زشتی آن در دنیا و آخرت دامنتان را خواهد گرفت
    بترسید از موقعی که بی کس و یاور در برابر خداوند بزرگ باید جوابگو باشید

دیدگاهتان را بنویسید