بر اساس ااطلاعات رسیده تجمع 25 آبان 1400 بازنشستگان مخابرات که قرار بود برای پیگیری مطالباتشان برگزار گردد، شب گذشته با اعلام این خبر که در جلسات برگزار شده با مدیران مخابرات مقرر گردیده بخشی از مطالبات ظرف چند روز آینده پرداخت گردد لغو گردید.

 

گفتنی است، مخابرات از سال 88 که به بخش خصوصی واگذار گردید، مطابق آیین نامه ای که  طبق اصل 44 قانون اساسی از شروط واگذاری به بخش خصوصی بوده است، میبایست مبالغی بابت رفاهیات به بازنشستگان و شاغلین پرداخت میکرد که طی 12 سال گذشته بندهایی از آیین نامه اجرا نگردیده و برخی بندها هم بطور ناقص اجرا و بازنشستگان و شاغلین مخابرات مبالغی را بابت آن طلبکار میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید