آقای عرفان صفاری متولد سال ۱۳۸۱
حائز رتبه ۳۵۸ دانشجوی رشته مهندسی برق
دانشگاه امیر کبیر تهران
فرزند همکار بازنشسته : حسن صفاری / کرج

دیدگاهتان را بنویسید