خانم مبیناحیدری شیرایه متولد سال ۱۳۷۸
حائز رتبه ۱۵۶ در رشته نقاشی
دانشجوی کارشناسی ارشد هنر دانشگاه تهران
فرزند همکار بازنشسته:علی حیدری شیرایه/تهران

دیدگاهتان را بنویسید